ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Во рамките на техничкото обезбедување нудиме: систем за видео надзор, алармни системи...

Повеќе
ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Физичкото обезбедување опфаќа координирано поставување лица задолжени за...

Повеќе
ПАТРОЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Нашиот 24-часовен технички мониторинг е посебно комадно-комуникациски центар, во кои...

Повеќе
ТРАНСПОРТ

Обезбедувањето транспорт на пари и вредностни пратки претставува склоп на мерки и активности...

Повеќе
 

PANIC BUTTON

Се чувствувате небезбедно? Тимот на Перпетуумобиле е за миг зад Вас! Со притискање на виртуелното копче Panic Button на Вашата апликација, дојавата пристигнува во Мониторинг центарот....


Повеќе
 

ТРЕЗОР – БЕЗБЕДНА ГОТОВИНА

ЗОШТО ТРЕЗОР? “Трезор Груп” е прв и единствен центар за готовина во Македонија, чијашто основна дејност е подигање, чување, обработка и испорака на готовина од дневни промети на компании...


Повеќе
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial