ПАТРОЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Патролно-интервентните групи се мобилни оперативни групи, кои вршат следење, патролирање, безбедносна проверка и проверка на внатрешноста на обезбедуваните објекти, а по потреба и интервенирање на однапред дефиниран објекти и параметри. Патролно-интервентните групи се обучени професионалци за правовремена реакција и интервенција по приемот на алармниот сигнал од загрозениот објект на обезбедуваната локација. Освен професионалниот пристап на задачите, патролно-интервентните групи посдуваат сертификат за укажување прва помош на самото место, со што се потврдува и хуманитарно-етичкиот кодекс на компанијата. Опремени се со модерен возен парк, со препознатливи обележја на компанијата, за интервенции на секаков терен. Во соработка со мониторниг-центарот, патролно-интервентната група може да биде од витално значење и доминантна во обезбедувањето.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial