about us

ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Во рамките на техничкото обезбедување нудиме: • Системи за видеонадзор • Алармни системи • Противпожарни системи • Технички мониторинг 24 ч. • Системи за контрола на пристап • Системи за регистрација на работно време • Метал – детекторска опрема и X – ray (рендгенски) уреди • EAS системи (електронска заштита на артикли од кражба во работно време) • GPS системи (глобално сателитско позиционирање)...


Повеќе

ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Физичкото обезбедување опфаќа координирано поставување лица задолжени за обезбедување одредена личност, објекти или простор, опремени со соодветна опрема и можност за примена на овластувањата предвидени со закон и со подзаконски прописи. • Обезбедување имот • Обезбедување лица • ВИП-обезбедување • Обезбедување јавни манифестации • Мобилно обезбедување/патролно-интервентни групи • Мобилно обезбедување/транспорт на пари и вредносни пратки...


Повеќе

ПАТРОЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Патролно-интервентните групи се мобилни оперативни групи, кои вршат следење, патролирање, безбедносна проверка и проверка на внатрешноста на обезбедуваните објекти, а по потреба и интервенирање на однапред дефиниран објекти и параметри. Патролно-интервентните групи се обучени професионалци за правовремена реакција и интервенција по приемот на алармниот сигнал од загрозениот објект на обезбедуваната локација...


Повеќе

ТРАНСПОРТ

Обезбедување транспорт на пари и вредностни пратки претставува склоп на мерки и активности за целосна заштита на пратката што се транспортира, од место на превземање, во движење, до местото на доставување. Притоа задолжително се користат специјализирани блиндирани возила, опремени со системите за техничка заштита, заштитен систем на софистицирани средства за комуникација, GPS уреди и видеонадзор за следење на активноста на терен...


Повеќе

PANIC BUTTON

PERPETUUMOBILE е специјализирана компанија, која зазема истакната позиција во индустријата за заштита и безбедност во Република Македонија.

Преку високософистицирани начини за заштита на семејството, домот, бизнисот, со оперативен систем и сервис од 24 ч. во денот, 365 дена во годината,


Повеќе

ТРЕЗОР

ТРЕЗОР – БЕЗБЕДНА ГОТОВИНА посебно командно-комуникациски центар, во кој пристигаат дигитални информации од комуникаторите на алармните контролни панели на нашите корисници. Тоа подразбира праќањеи дојава на состојбата и евентуалните променикај системите за техничка заштита на заштитуваните објекти, одделно за секој клиент. Системите за техничка заштита се поврзани со нашиот ТЕХНИЧКИ МОНИТОРИНГ-ЦЕНТАР, што овозможува безбедност на вашиот објект 24-часа на ден, 365 дена во годината...


Повеќе
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial