Патролно Обезбедување


Сакате да си го обезбедите домот од можни непредвидени ситуации како што се кражба, пожар, упади во вашиот дом, вандализам и друг вид на закани?

Ние сме тука да Ви обезбедиме апсолутна сигурност и безбедност на Вашиот дом.

ПерпетууМобиле Секјурити е компанија која располага со најсовремени системи за обезбедување проследени со професионален тим кој врши 24 часовна поддршка и брза и навремена патролна интервенција која ќе Ви овозможи да се чувстувате сигурно и безбедно во текот на целиот ден.

Заштитата на домот и безбедноста на семејството се примарни цели на системот за безбедност на домот. Можност за паник копче кое служи за повикување на полиција, брза помош, противпожарна бригада и било каква друга неопходна асистенција.

Патролно-интервентните групи се мобилни оперативни групи, кои вршат следење, патролирање, безбедносна проверка и проверка на внатрешноста на обезбедуваните објекти, а по потреба и интервенирање на однапред дефиниран објекти и параметри.

Тимот се состои од обучени професионалци за правовремена реакција и интервенција по приемот на алармниот сигнал од загрозениот објект на обезбедуваната локација. Освен професионалниот пристап на задачите, патролно-интервентните групи поседуваат сертификат за укажување прва помош на самото место, со што се потврдува и хуманитарно-етичкиот кодекс на компанијата.

Опремени се со модерен возен парк, со препознатливи обележја на компанијата, за интервенции на секаков терен. Во соработка со мониторниг-центарот, патролно-интервентната група може да биде од витално значење и доминантна во обезбедувањето.

НОВИ ПАКЕТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВАШИОТ ДОМ

L

Патролно обезбедување
 • Најсовремени системи за обезбедување, професионален тим, 24 часовна поддршка и навремена патролна интервенција
 • БЕСПЛАТЕН алармен систем
 • БЕСПЛАТНА инсталација и монтажа

999 ден.

Нарачај
Најпродавано

ХL

Патролно обезбедување
 • Максимална заштита на домот од кражба, пожар, упади, вандализам и друг вид на закани со нашите врвни системи за обезбедување бидете целосно безбедни без разлика дали сте дома или на пат
 • 5 патролни обиколки ( на повик / нарачка на корисникот, во период соодветен на потребите на корисникот)
 • БЕСПЛАТЕН алармен систем, плус
 • БЕСПЛАТНА инсталација и монтажа
 • БЕСПЛАТЕНO домашно осигурување
Домашно осигурување
 • Пожар и удар на гром
 • Експлозија
 • Излевање на вода од водоводна и канализациона инсталација
 • Луња, Град
 • Удар со сопствено моторно возило во осигуран објект
 • Манифестација и Демонстрација
 • Паѓање на воздушни летала
 • Опрема од пожар и некои други опасности на осигурена сума 30% од вредноста на градежниот објект
 • Одговорност кон трети лица на осигурена сума 5% од вредноста на градежниот објект
 • Провална кражба и разбојништво

(За обештетување на корисникот на услугите за настаната штета согласно наведените ризици, задолжително е потребно записник од МВР)

1100 ден.

Нарачај

ХХL

Патролно обезбедување
 • Kомплeтна заштита и безбедност на Вашиот дом со врвно квалитетна услуга, 24 часовна поддршка, софистицирана технологија, експертски тим и навремена патролна интервенција
 • 10 патролни обиколки ( на повик / нарачка на корисникот, во период соодветен на потребите на корисникот)
 • БЕСПЛАТЕН алармен систем, плус
 • БЕСПЛАТНА инсталација и монтажа
 • БЕСПЛАТЕНO домашно осигурување
 • БЕСПЛАТЕН персонален паник тастер / апликација на мобилен телефон со која каде и да се наоѓате на територијата на РСМ истата овозможува - ДОСТАПНОСТ НА 24 ЧАСОВЕН ИНФО КОНТАКТ ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЦИЈАТА КАДЕ СЕ НАОЃАТЕ И БРЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ПАТРОЛНИТЕ ЕКИПИ (ПОВИКУВАЊЕ НА ПОЛИЦИЈА, БРЗА ПОМОШ, ПРОТИВ ПОЖАРНА БРИГАДА И БИЛО КАКВА ДРУГА НЕОХОДНА АССИТЕНЦИЈА)
Домашно осигурување
 • Пожар и удар на гром
 • Експлозија
 • Излевање на вода од водоводна и канализациона инсталација
 • Луња, Град
 • Удар со сопствено моторно возило во осигуран објект
 • Манифестација и Демонстрација
 • Паѓање на воздушни летала
 • Опрема од пожар и некои други опасности на осигурена сума 30% од вредноста на градежниот објект
 • Одговорност кон трети лица на осигурена сума 5% од вредноста на градежниот објект
 • Провална кражба и разбојништво

1300 ден.

Нарачај