Патролно обезбедување - XXL

ХХL


Патролно обезбедување
 • Kомплeтна заштита и безбедност на Вашиот дом со врвно квалитетна услуга, 24 часовна поддршка, софистицирана технологија, експертски тим и навремена патролна интервенција
 • 10 патролни обиколки ( на повик / нарачка на корисникот, во период соодветен на потребите на корисникот)
 • БЕСПЛАТЕН алармен систем, плус
 • БЕСПЛАТНА инсталација и монтажа
 • БЕСПЛАТЕНO домашно осигурување
 • БЕСПЛАТЕН персонален паник тастер / апликација на мобилен телефон со која каде и да се наоѓате на територијата на РСМ истата овозможува - ДОСТАПНОСТ НА 24 ЧАСОВЕН ИНФО КОНТАКТ ЦЕНТАР ЗА ЛОКАЦИЈАТА КАДЕ СЕ НАОЃАТЕ И БРЗА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ПАТРОЛНИТЕ ЕКИПИ (ПОВИКУВАЊЕ НА ПОЛИЦИЈА, БРЗА ПОМОШ, ПРОТИВ ПОЖАРНА БРИГАДА И БИЛО КАКВА ДРУГА НЕОХОДНА АССИТЕНЦИЈА)
Домашно осигурување
 • Пожар и удар на гром
 • Експлозија
 • Излевање на вода од водоводна и канализациона инсталација
 • Луња, Град
 • Удар со сопствено моторно возило во осигуран објект
 • Манифестација и Демонстрација
 • Паѓање на воздушни летала
 • Опрема од пожар и некои други опасности на осигурена сума 30% од вредноста на градежниот објект
 • Одговорност кон трети лица на осигурена сума 5% од вредноста на градежниот објект
 • Провална кражба и разбојништво

1500 ден.


Лични информации

За каква понуда станува збор