Чувствувајте се безбедно во вашиот дом!

"Заштитете ја фамилијата или бизнисот"

Види повеќе

Нашата цел е вашата доверба, вашата безбедност наш успех.

Патролно обезбедување

Физичко обезбедување

Транспорт

Побарај Понуда сега!

Одговори ги прашањата за помалку од минута.

  • Полесно
  • Побрзо
  • Без обврска
Инсталација

Каков тип на објект сакате да обезбедувате?

Детали за домот

Ве молиме одговорете ги прашањата?

Ваши информации


Физичко обезбедување

Физичкото обезбедување опфаќа координирано поставување лица задолжени за обезбедување одредена личност, објекти или простор, опремени со соодветна опрема и можност за примена на овластувањата предвидени со закон и со подзаконски прописи.

Патролно обезбедување

Патролно-интервентните групи се мобилни оперативни групи, кои вршат следење, патролирање, безбедносна проверка и проверка на внатрешноста на обезбедуваните објекти, а по потреба и интервенирање на однапред дефиниран објекти и параметри.

Транспорт

Обезбедување транспорт на пари и вредностни пратки претставува склоп на мерки и активности за целосна заштита на пратката што се транспортира, од место на превземање, во движење, до местото на доставување.

Пакети за обезбедување на
Вашиот Дом

Бесплатен Аларм и бесплатна Инсталација и Монтажа